Mprowe är ett konsultföretag av ingenjörer som är duktiga på att leverera färdiga komponenter, produkter och processer till våra kunder inom industrin. Antingen hjälper vi dem att utveckla sina idéer, eller så kommer vi med de idéer som får deras satsningar att fungera. Hela tiden ska vi tillföra det viktiga: Kreativ expertis.

Vi tror på personen/människan förmåga i sitt rätta jag. 

På Mprowe så vill vi stötta varandra och jobba tillsammans så mycket vi kan.

Vi behöver se möjligheter istället för problem och att vi har förmågan att våga ta i frågor som inte alltid är så lätta att få svar på. Kanske är det det som kallas driva på, nyfikenhet och att vara kreativ.

Vi vill att man skall vara uppriktigt, att vi tillsammans står för det vi gör.

Man skall vilja vara med och påverka Mprowe i sin utveckling 

Verkar det intressant?

Skicka in din ansökan till teamup@mprowe.se

Vi behandlar ansökningarna löpande.

PERSONEN