top of page

KVALITETSINGENJÖR

kugghjul.png

KVALITETSINGENJÖR VÄSTERÅS

Hur säkerställer du rätt kvalitet? Den frågan är vad som driver en kvalitetsingenjör. Varje dag innebär ännu en dag med målet att minska antalet felsteg och defekter i verksamhetens processer eller akuta ärenden kopplade till företagets produkter. En duktig kvalitetsingenjör är en garant för en kvalitativ leverans.

MÄSTARE AV ORSAK OCH VERKAN

Kvalitet är mätvärdet för vad som är bra eller dåligt. Som ingenjör i Västerås med kvalitet som fokusområde är du en viktig kugge i att den önskade nivån av kvalitet efterlevs i alla led av företagets processkedjor. Arbetet handlar till stor del om att förstå samband för att kunna hitta orsaker till rätt eller fel. Och det kräver förmågor som problemlösning och strukturering, men även praktiska erfarenheter från produktion, produktionsteknik eller inköp.

Som ingenjör i Västerås med fokus på kvalitet kommer du dessutom:

 

  • Delta i projekt för nya produkter och säkra att kvaliteten byggs in i produkt och process från början både i det egna företaget och hos leverantören (enligt till exempel SQAP och eller PPAP-processen)

  • Jobba tillsammans med kvalitetschef och andra kvalitetsingenjörer för att lösa och förebygga problem i process eller produkt hos leverantör och i egna företaget

  • Utbilda medarbetare och chefer hos leverantör i produkt- och processkvalitet

  • Leda problemlösningen när ett kvalitetsproblem dykt upp från egna ansvarsområdet

  • Svara på eventuella 8D-rapporter

INTELLIGENT AUTOMATISERING - JIDOKA

Som kvalitetsingenjör på Mprowe är du inte bara en väldigt duktig ingenjör i Västerås, du är även ytterst ansvarig för den inbyggda kvaliteten från en eller flera leverantörer/komponenter ute hos våra kunder. Hur det tar sig uttryck skiljer sig naturligtvis åt. Men en gemensam nämnare är att säkerställa att alla QA-verktyg är korrekt installerade i processerna och implementerade enligt Jidoka. 

Förutom att vara en kreativ och framåtlutad person behöver du ticka följande boxar som kvalitetsingenjör på Mprowe:

 

  • Professionell, punktlig och en bra kommunikatör i tal och i skrift

  • Strukturerad och analytisk problemlösare med erfarenhet från någon av de kända problemlösningsprocesserna baserade på PDCA

  • Erfarenhet av flera kvalitetsverktyg med fokus på problemlösning, quality assurance, quality control och Jidoka

  • Erfarenhet av företagets processer kring råd och inköp

  • Jobbat inom quality control tidigare (meriterande)

hja¦êrna.jpg

VILL DU BLI EN AV OSS PÅ MPROWE? KUL!

Vi behöver nämligen stärka upp teamet med fler duktiga, engagerade och idérika kollegor. Berätta varför du är rätt ingenjör för jobbet.

bottom of page